Liukuportit

Liukuportit ovat yhä suositumpia paikoissa joissa saranaporttien toiminnan vaatima tila on rajallinen ja joissa vaaditaan korkeampaa turvallisuustasoa. Usein liukuportit ovat osa integroitua kehäjärjestelmää sisältäen aidat ja muut turvalaitteet, kuten kulun- ja muun elektronisen valvonnan.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Alumax 8 metrin liukuportti
Alulite 12 metrin pariliukuportti
Alumax 5 metrin liukuportti
Alumax 7 metrin liukuportti
Alumax 6 metrin säletäyttöinen porttiympäristö
Alumax 5 metrin liukuportti
Alumax 14 metrin säletäyttöinen pariliukuportti
Alulite 12 metrin pariliukuportti
Alumax 18 metrin pariliukuportti
Päiväkodin teräsliukuportti
Erikoisvalmisteinen teräsliukuportti
Alumax 10 metrin liukuportti

Automatisoituja portteja pidetään yhä parempana vaihtoehtona, ja ne valitaan niiden tehokkuuden, käsittelyn helppouden ja monipuolisuuden vuoksi. Nykyään sähköisiä liukuportteja on laajalti käytössä energia-, koulutus-, sotilas-, kauppa- ja logistiikkakohteissa, sekä julkisen puolen ja korkean turvallisuustason vaatimissa kohteissa.

Liukuporttien valinta on moniulotteinen prosessi ja suunnittelijoiden on otettava huomioon kahden yleisimmän liukuportin tyypit: avorullastollinen kevyt liukuportti ja järeä alapalkillinen liukuportti.